X

Strona korzysta z plik贸w cookies w celu realizacji us艂ug i zgodnie z Polityk膮 Plik贸w Cookies. Mo偶esz okre艣li膰 warunki przechowywania lub dost臋pu do plik贸w cookies w Twojej przegl膮darce.

Strefa Partnera
Wyprzed藕 konkurencj臋! Kupuj onLine!

PDF
Drukuj
Email
pi膮tek, 12 kwiecie艅 2013

Niniejsza Polityka dotyczy plik體 "cookies" i odnosi si do stron internetowych, kt髍ych operatorem jest Grudnik Sp. z o.o. z siedzib w Krakowie (zwanych dalej: "stronami internetowymi").

Czym s pliki "cookie"?

Poprzez pliki ?cookies? nale縴 rozumie dane informatyczne, w szczeg髄no禼i pliki tekstowe, przechowywane w urz眃zeniach ko馽owych u縴tkownik體 przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalaj rozpozna urz眃zenie u縴tkownika i odpowiednio wy秝ietli stron internetow dostosowan do jego indywidualnych preferencji. ?Cookies? zazwyczaj zawieraj nazw strony internetowej z kt髍ej pochodz, czas przechowywania ich na urz眃zeniu ko馽owym oraz unikalny numer.

Do czego u縴wamy plik體 "cookies"?

Pliki ?cookies? u縴wane s w celu dostosowania zawarto禼i stron internetowych do preferencji u縴tkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. U縴wane s r體nie w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, kt髍e pomagaj zrozumie w jaki spos骲 u縴tkownik korzysta ze stron internetowych co umo縧iwia ulepszanie ich struktury i zawarto禼i, z wy潮czeniem personalnej identyfikacji u縴tkownika.

Jakich plik體 "cookies" u縴wamy?

Stosowane s, co do zasady, dwa rodzaje plik體 ?cookies? ? ?sesyjne? oraz ?sta砮?. Pierwsze z nich s plikami tymczasowymi, kt髍e pozostaj na urz眃zeniu u縴tkownika, a do wylogowania ze strony internetowej lub wy潮czenia oprogramowania (przegl眃arki internetowej). ?Sta砮? pliki pozostaj na urz眃zeniu u縴tkownika przez czas okre秎ony w parametrach plik體 ?cookies? albo do momentu ich r阠znego usuni阠ia przez u縴tkownika. Pliki ?cookies? wykorzystywane przez partner體 operatora strony internetowej, w tym w szczeg髄no禼i u縴tkownik體 strony internetowej, podlegaj ich w砤snej polityce prywatno禼i.

Czy pliki "cookies" zawieraj dane osobowe

Dane osobowe gromadzone przy u縴ciu plik體 ?cookies? mog by zbierane wy潮cznie w celu wykonywania okre秎onych funkcji na rzecz u縴tkownika. Takie dane s zaszyfrowane w spos骲 uniemo縧iwiaj眂y dost阷 do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plik體 "cookies"

Standardowo oprogramowanie s硊勘ce do przegl眃ania stron internetowych domy秎nie dopuszcza umieszczanie plik體 ?cookies? na urz眃zeniu ko馽owym. Ustawienia te mog zosta zmienione w taki spos骲, aby blokowa automatyczn obs硊g plik體 ?cookies? w ustawieniach przegl眃arki internetowej b眃 informowa o ich ka縟orazowym przes砤niu na urz眃zenie u縴tkownika. Szczeg蟪owe informacje o mo縧iwo禼i i sposobach obs硊gi plik體 ?cookies? dost阷ne s w ustawieniach oprogramowania (przegl眃arki internetowej). Ograniczenie stosowania plik體 ?cookies?, mo縠 wp硑n辨 na niekt髍e funkcjonalno禼i dost阷ne na stronie internetowej.